]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-322-025-121/M/2017/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego, niszczarek biurowych, kserokopiarki

30121100-4 fotokopiarki ; 30191400-8 niszczarki

2017-09-22

2017-10-03 11:00

PU-2380-323-117-122/C/2017/ESz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - przebudowa pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu – Etap I

45262700-8 (przebudowa budynków), 45310000-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych), 45400000-1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 45324000-4 (hydraulika i roboty sanitarne)

2017-09-22

2017-10-02 11:00

PU-2380-324-040-123/C/2017/MA

Dostawa materiałów oraz sprzętu przeciwpożarowego

35111300-8, 39525400-2

2017-09-19

2017-09-28 11:00

Pu-2380-321-098-120/M/2017/JP

Dostawa wyposażenia specjalnego ( obuwia i rękawic) dla policjantów BSW KGP Wydział Wrocław

18820000-3

2017-09-19

2017-09-29 11:00

PU-2380-300-007-111/M/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3; oznaczenie sprawy: PU-2380-300-007-111/M/2017/AB. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (dalej w tekście: OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Część 1 postępowania: Krzesło obrotowe – 30 sztuk. Fotel obrotowy gabinetowy – 3 sztuki. Krzesło tapicerowane – 10 sztuk. Część 2 postępowania: Szafa na akta – 2 sztuki. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, warunki gwarancji, terminy i sposób płatności, kary umowne, itp., które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia.

39111000-3 – Siedziska. 39111100-4 – Siedziska obrotowe. 39132100-7 – Szafy na akta

2017-09-15

2017-09-28 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20