Ta strona używa plików cookie!
close

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP KŁODZKO

Data dodania: 6 stycznia 2016 r.
Miejsce zdarzenia:

Opis strony.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP W KŁODZKU

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej policji w Kłodzku z dnia 14 maja 2003 roku z póź. zm.

KIEROWNICTWO:

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, któremu podlegają komendanci:

-Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej,

-Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju,

-Komisariatu Policji w Lądku Zdroju,

-Komisariatu Policji w Nowej Rudzie,

-Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju.
Komendant sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Kudowie Zdroju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:
1. Zespołem Kontroli,
2. Zespołem Kadr i Szkolenia,
3. Zespołem Prezydialnym,
3. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarią Tajną,
4. Zespołem Wspomagającym,
5. Stanowiskiem Samodzielnym ds. Prasowo - Informacyjnych.


I Zastępca Komendanta Powiatowego-nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie
i bezpośrednio podległych jednostkach Policji oraz sprawujący nadzór nad Komisariatami Policji w Bystrzycy Kłodzkiej i Lądku Zdroju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:
1. Wydziałem Kryminalnym,
2. Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
3. Zespołem Informatyki i Łączności.


Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i bezpośrednio podległych jednostkach Policji oraz sprawujący nadzór nad Komisariatami Policji w Nowej Rudzie i Polanicy Zdroju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:
1. Wydziałem Prewencji.
2. Wydziałem Ruchu Drogowego.Wydziały i komórki organizacyjne KPP w Kłodzku:

Wydział Kryminalny
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Wydział Prewencji
Wydział Ruchu Drogowego
Zespół Kontroli
Zespół Kadr i Szkolenia
Zespół Prezydialny
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna
Zespół Informatyki i Łączności
Zespół Wspomagający
Stanowisko Samodzielne ds. Prasowo - Informacyjnych


Komisariaty, podległe KPP w Kłodzku:
Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej

Posterunek Policji w Międzylesiu
Komisariat Policji w Kudowie Zdroju
Komisariat Policji w Lądku Zdroju

Posterunek Policji w Stroniu Śląskim
Komisariat Policji w Nowej Rudzie
Posterunek Policji w Radkowie
Rewir Dzielnicowych Nowa Ruda Słupiec

Komisariat Policji w Polanicy Zdroju
Posterunek Policji w Dusznikach
Rewir Dzielnicowych w Szczytnej

Powiązane wiadomości